A fost prelungit apelul pentru măsura M3/6B – 1.10.2018

Descarcă apelul detaliat și calendarul lansării

APEL DE SELECȚIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă prelungirea nr. 3 a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura M3/6B „Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale” până în 05.11.2018, deschisă initial în perioada 29.06.2018 – 03.08.2018, cu prelungirea nr. 1 până în data de 03.09.2018 si prelungirea nr. 2 până în data de 03.10.2018

 

 1. Data lansării apelului de selecție – 29.06.2018
 2. Data prelungirii nr. 3 a apelului – 01.10.2018
 3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/6B – „Dezvoltare teritorială, administrativă și comunitară” sunt:

 • Societate civilă: ONG-uri
 • Entităţi publice: comunele şi asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
 1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 215.000 euro.

 1. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
 • maxim 200.000 Euro/proiect în limita alocării financiare totale a măsurii – pentru proiecte pe infrastructură socială;
 • maxim 75.000 Euro/proiect în limita alocării financiare totale a măsurii – pentru proiecte pe integrarea minorităților.
 1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 05.11.2018

Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj în intervalul orar 10:00-13:00, de luni până vineri.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M3/6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului de pe pagina de internet a GAL gallidercluj.ro
 2. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj

Email: lidercluj@yahoo.com

Web: www.gallidercluj.ro

Telefon: 0765017530

 1. Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, este disponibilă la sediul GAL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.