A fost publicat ghidul pentru măsura M6/2A – 2.11.2018

A fost publicat ghidul pentru măsura M6/2A – 2.11.2018

GHIDUL solicitantului

Fișa Măsurii M62A

Apel de Selecție varianta simpla M62A

Apel de Selecție varianta detaliata M62A

Calendar 1

Calendar 2

Anexa-1.1Cerere-de-finantare-Investiii-M62A-art.-17-lit.-a

Anexa-1.2Cerere-de-finantare-Investitii-M62A-art.-17-lit.-c

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa_8_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_9__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_10_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa_11_ Angajament agricultura multifunctionala

Anexa_12_Angajament aprovizionare structuri turistice

Anexa_13_Lista detaliata a coeficientilor Productiei Standard SO 2013

Anexa_14_Declaratie pe proprie răspundere privind monitorizarea proiectului

Anexa-15-Fisa-de-Monitorizare-a-proiectului

Anexa-16-Declarație-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Fisa Solicitare Informatii Suplimentare

Fisa-Generala-de-Evaluare-Investitii-M62A-art.-17-lit.-a

Fisa-Generala-de-Evaluare-Investitii-M62A-art.17-lit. c

Fisa Verificare pe Teren

Leave a Reply

Your email address will not be published.