Teritoriu

Home / Uncategorized / Teritoriu

Caracteristici Economice

În termeni de populație activă, se remarcă: sectoarele care angrenează cea mai mare parte a populației active sunt sectorul agricultură (în UAT distale centrelor urbane Cluj-Napoca și Turda) și sectorul servicii (în UAT proximale centrelor urbane Cluj-Napoca și Turda)

În termeni de fond funciar, se remarcă: 37,48% pășuni și fânețe; 31,55% păduri; 23,05% terenuri arabile; 0,28% livezi; 3,44% terenuri degradate și neproductive (față de 1,9% la nivel național)

Creștere Animale şi  Cultivare Plante

În termeni de exploatații agricole se remarcă: existența a 2.419 gospodării individuale, 130 societăți agricole, 10 producători eco, 0 atestări de produse tradiționale, 0 atestări de rețete consacrate. În termeni de structuri asociative se remarcă: existența a 14 asociații în sectorul creștere animale, 1 asociație în sectorul cultivare plante.

Creștere Animale

În termeni de practici zootehnice se remarcă: prezența a 5 UAT care sunt clasificate ca având o Înaltă Valoare Naturală (HNV), dintre care Băișoara, Ciurila, Iara, Petreștii de Jos, Valea Ierii. În termeni de efective animale se remarcă: prezența a 1.114 capete bovine (medie 19,20/societate agricolă); 733 capete caprine (medie 244,33/societate agricolă); 3.450 capete ovine (medie 246,42/societate agricolă); 16 capete porcine (medie 16/societate agricolă); 108 capete găini (medie 54/societate agricolă).

În termeni de potențial de producție se remarcă: potențial de producție neirigat scăzut sau mediu al pășunilor și fânețelor; pe lapte, potențialul de procesare este mai bun în sistem închis decât pe pășunat liber iar potențialul de procesare este mai bun în cadrul fermei decât în afară; capacitatea de colectare a laptelui este preponderent scăzută; capacitatea de industrializare a laptelui este preponderent medie; pe carne, potențialul de procesare este mai bun în sistem închis decât pe pășunat liber iar potențialul de procesare este mai bun în cadrul fermei decât în afară; capacitatea de abatorizare a bovinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de bovine este

preponderent medie; capacitatea de abatorizare a porcinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de porcine este preponderent medie; capacitatea de abatorizare a ovinelor și caprinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de ovine și caprine este preponderent medie; prezența a 0 operatori economici care dețin sau exploatează spații autorizate pentru depozitarea produselor agricole

În termeni de întreprinderi de producție a produselor de origine animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 0 carmangerii, măcelării, centre sacrificare păsări, centre colectare ouă și centre colectare vânat sălbatic pe raza teritoriului; prezența a 24 centre prelucrare lapte pe raza teritoriului

În termeni de unități de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 33 magazine alimentare, a 4 depozite alimentare și a 2 automate vânzare lapte crud pe raza teritoriului

Cultivare Plante

În termeni de practici agricole se remarcă: 0 UAT au depus declarațiile de voință în vederea asumării poziției lor împotriva cultivării de organisme modificate genetic pe terenurile aferente lor. În termeni de particularități terenuri, se remarcă: pante pronunțate, cu o înclinație medie de peste 15%. În termeni de potențial de producție se remarcă: potențial de producție neirigat scăzut sau mediu al terenurilor arabile; potențial neirigat preponderent mijlociu pentru cereale; potențial neirigat preponderent scăzut pentru legume; capacitate preponderent bună de prelucrare legume și de producție plante medicinale; favorabilitate potențată preponderent bună pentru pomi fructiferi.

În termeni de întreprinderi de producție a produselor de origine non-animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a câte 1 fabrică de pâine, 1 fabrică de prăjituri, 1 unitate de prelucrare și conservare fructe și legume și 1 unitate de producție și procesare ciuperci.

În termeni de vânzare cu amănuntul a produselor de origine non-animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 0 unități de comerț cu amănuntul sau supermarketuri pe raza teritoriului; prezența a 2 operatori economici care comercializează semințe și material săditor, din care 2 operatori economici comercializează semințe autohtone și 0 operatori economici comercializează semințe eco.

Exploatare Forestieră

În termeni de practici forestiere se remarcă: prezența a 0 ocoale silvice certificate din punct de vedere al managementului forestier; prezența a 1 UAT care deține suprafeţe forestiere care conţin zone cu biodiversitate ridicată de importanţă globală, regională sau locală; prezența a 3 UAT care reprezintă zone de risc din punct de vedere al tăierilor ilegale. În termeni de structuri asociative se remarcă: prezența a 10 composesorate în sectorul exploatare forestieră. În termeni de potențial de producție biomasă se remarcă un potențial bun (513.3 terajouli), din care 5,84% biomasă forestieră și 94,16% biomasă agricolă

Turism

În termeni de turism se remarcă: creștere a numărului de turiști (2013 vs 2014); creștere a numărului de înnoptări (2013 vs 2014); durată medie a sejurului este redusă, de doar 1,78 înnoptări pe turist; Zona Muntele Băișorii este recunoscută ca fiind stațiune turistică; 6 UAT au concentrare mare de resurse turistice; 6 UAT au potențial mare de dezvoltare turistică; există un număr redus de centre de informare, în ariile protejate; există 0 trasee de munte omologate; există 5 pârtii de schi omologate; există 0 peșteri amenajate și dotate pentru primirea turiștilor; există un număr redus de ghizi.

Caracteristici Geografice şi Climatice

În termeni de relief se remarcă: 33,20% din suprafața teritoriului este reprezentată de munți, 33,32% de dealuri, 24,11% de depresiuni iar 9,37% de câmpii. În termeni de soluri predomină: solurile brune acide, brune argiloiluviale, brune podzolice. În termeni de condiții climatice predomină: climatul de deal și podiș, cu temperaturi variind între 18°C și 20°C pe durata verii și între -2°C și 6°C pe durata iernii și prezența climatului montan, cu temperaturi variind între 10°C și 15°C pe durata verii și între -10°C și -5°C pe durata iernii

Caracteristici Populaționale şi Demografice

Indicele de capital uman în Regiunea de NV este scăzut, situându-se pe locul patru din opt la nivel național. Pe de altă parte, Județul Cluj este cel mai urbanizat județ din țară, cu 33,6% populație rurală. În termeni de dezvoltare umană se remarcă: prezența a 6 UAT cu un indice de dezvoltare umană locală care reflectă gradul sărăciei, Aiton, Băișoara, Ciurila, Petreștii de Jos, Ploscoș, Valea Ierii. În termeni de populație activă se remarcă: din punct de vedere al evoluției ca număr, populația stabilă a scăzut; din punct de vedere al evoluției ca vârstă, populația a îmbătrânit; rata șomajului sub media națională; rate ale asistenței sociale sub media națională. În termeni de etnie se remarcă: peste 10% din populație este de etnie maghiară în 3 UAT (Aiton, Feleacu  şi  Tureni); peste 7% din populație este de etnie romă în 2 UAT (Iara  şi  Tureni). În termeni de educație se remarcă: numărul celor cu studii liceale şi superioare a crescut; numărul analfabeților a scăzut; numărul analfabeților este mai mare în rândul femeilor

Caracteristici Infrastructură Locală şi Capacitate Servicii

În termeni de cadastrare există plan parcelar pentru o singură tarla, într-un singur UAT

În termeni de utilități se remarcă: 4 UAT a căror locuitori nu sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă și 7 UAT a căror locuitori nu sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.