Proiecte 2007-2013

Home / Uncategorized / Proiecte 2007-2013

În primul exercițiu financiar în care a funcționat GAl Lider Cluj (2007-2013)* au fost depuse 85 de proiecte pe 6 măsuri. Dintre acestea, 41 de proiecte cu o valoare totală eligibilă de 2,7 milioane de euro, au intrat în implementare.

Este vorba de măsuri pentru:

  • instalarea tinerilor fermieri (12 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 456 de mii de euro),
  • sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi (11 proiecte cu o valoare de 442 de mii de euro),
  • încurajarea activităților turistice (4 proiecte cu o valoare de 96,6 mii de euro),
  • renovarea, dezvoltarea, conservarea satelor (11 proiecte cu o valoare de 1 milion de euro)
  • implementarea proiectelor de cooperare (un proiect cu o valoare de 41 de mii de euro)
  • două măsuri atipice, sprijin pentru documentarea dezvoltării spațiului rural (două proiecte cu o valoare de 33 de mii de euro)

Implementarea strategiei de dezvoltare locală a condus la crearea a 26 noi locuri de munca, atragerea a 30 de tineri sub 40 de ani de a participa la cresterea calitatii vietii in mediul rural și la diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural prin crearea de 5 noi societati comerciale non-agricole.

*Componența GAL Lider Cluj în acea perioadă era diferită de cea din prezent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.