Ghid măsura M8/6A, sesiunea 4

Ghidul Solicitantului – M8/6A – Non – agricol

Apel de Selecție varianta simpla M8/6A-Sesiunea 4

Apel de Selecție varianta detaliata M8/6A-Sesiunea 4

calendar apeluri de selectie M8/6A

Calendar estimativ M8/6A

Fișa Măsurii M8/6A

Anexa 1 – Cerere de finantare M86A

Anexa-2-Model-Plan-de-Afaceri M86A

Anexa-3-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-micro-intreprindere-si-intreprindere-mica

Anexa-4-Declaratie-privind-respectarea-regulii-de-cumul-minimis

Anexa-5-Declaratia-cu-privire-la-neincadrarea-in-firme-in-dificultate

Anexa-6-Declaratie-ca-solicitantul-nu-a-beneficiat-de-servicii-de-consiliere-pe-M_02

Anexa-7-Lista-codurilor-CAEN-eligibile

Anexa-8-Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat

Anexa-9-Lista-zonelor-cu-destinatii-eco-turistice

Anexa-10-Lista-ariilor-naturale-protejate

Anexa-11-Instructiuni-evitare-conditii-artificiale

Anexa 12 Declaratie pe proprie răspundere privind monitorizarea proiectului

Anexa 13 Fisa de Monitorizare a proiectului

Anexa-14-Declarație-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Fisa Generala de Evaluare M86A – Non – Agricol

Fisa-Verificare-pe-Teren

Fisa-Solicitare-Informatii-Suplimentare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.