A fost publicat ghidul pentru măsura M7/3A (21.12.2017)

A fost publicat ghidul pentru măsura M7/3A (21.12.2017)

Ghidul Solicitantului – M73A – Adresarea verigilor problematice din segmentul de procesare și comercializare a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și alimentare de origine animală și non-animală

Apel de Selecție varianta detaliata M7/3A

Apel de Selecție varianta simpla M7/3A sesiune 1

calendar estimativ de lansare a apelurilor de selectie M7,M6,M4

Fisa Măsurii M7

Fisa Solicitare Informatii Suplimentare

Fisa Verificare pe Teren

Fisa Generala de Evaluare Investitii M73A

Anexa1.1 Cerere de finantare M73A

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa_2a__Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_

Anexa_2b_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Anexa 3 -Lista UAT din zonele montane

Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa 5 – Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa_6_Potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa 7 – Lista UAT din zone cu Constrangeri Specifice

Anexa 8 – Lista UAT din zone cu Constrangeri Semnificative

Anexa_9_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE

Anexa_10_-_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale

Anexa_11_Angajament aprovizionare structuri turistice

Anexa_12_Declaratie pe proprie răspundere privind monitorizarea proiectului

Anexa_13_Fisa de Monitorizare a proiectului