A fost publicat ghidul pentru măsura M6/2A (21.12.2017)

A fost publicat ghidul pentru măsura M6/2A (21.12.2017)

Ghidul Solicitantului – M6/2A – Adresarea verigilor problematice din segmentul de productie a lanturilor valorice subscrise produselor agricole si de origine animala si non animala

Apel de Selecție varianta detaliata M6/2A

Apel de Selecție varianta simpla M6/2A

calendar estimativ de lansare a apelurilor de selectie M7,M6,M4

Fișa Măsurii M6/2A

Anexa 1.1 Cerere de finantare Investiii M6/2A – art. 17 lit. a

Anexa 1.2 Cerere de finantare Investitii M6/2A – art. 17, lit. c)

Fisa Generala de Evaluare Investitii M6/2A art. 17, lit. a)

Fisa-Generala-de-Evaluare-Investitii-M6/2A art.17, lit. c)

Fisa Solicitare Informatii Suplimentare

Fisa Verificare pe Teren

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice

Anexa_3_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa_8_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_9__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

Anexa_10_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa_11_ Angajament agricultura multifunctionala

Anexa_12_Angajament aprovizionare structuri turistice

Anexa_13_Lista detaliata a coeficientilor Productiei Standard SO 2013

Anexa_14_Declaratie pe proprie răspundere privind monitorizarea proiectului

Anexa_15_Fisa de Monitorizare a proiectului