Muzeu Silvicultural

Home / Muzeu Silvicultural

Achizitii

Demarăm implementarea proiectului de cooperare Muzeu Silvicultural finanțat prin Măsura M19, Submăsura 19.3, Componenta B a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul contractului cu nr C1930B067I01961300033/16.03.2021 este de 235.768,75 lei – echivalentul a 48.429,38 euro.

În cadrul proiectului, alături de partenerii GAL Dealurile Tîrnavelor, GAL Ținutul Zimbrilor, GAL Prietenia Mureș-Harghita ne propunem:

Să realizăm tururi virtuale ce să ademenească turiștii în teritoriul GAL Lider Cluj

Să derulăm activități de educație despre natură, în natură

Să organizăm tabere de educație despre natură, în natură

Să instruim ghizi locali profilați pe floră și pe faună

Să organizăm ateliere tematice privind modalități de valorificare a resurselor naturale locale, identificare și colectare floră spontană cu accent pe colectarea responsabilă, respectiv pe elemente de botanică și micologie