EXPERIENȚA CELOR PATRU SEZOANE – TURISM GASTRONOMIC ÎN ZONELE RURALE

Home / EXPERIENȚA CELOR PATRU SEZOANE – TURISM GASTRONOMIC ÎN ZONELE RURALE

INVITATIE DE PARTICIPARE

Achizitii

Demarăm implementarea proiectului de cooperare Experiența Celor Patru Sezoane – Turism Gastronomic în Zonele Rurale finanțat prin Măsura M19, Submăsura 19.3, Componenta B a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul contractului cu nr C1930B067T01961300001/29.09.2020 este de 255.890,50 lei – echivalentul a 53.500,00 euro.

În cadrul proiectului, alături de partenerii GAL Ravakka (Finlanda), GAL Kalakukko (Finlanda), GAL Napoca Porolissum (România), GAL Lider Bistrița Năsăud (România) ne propunem:

  • Să inventariem rețetele tradiționale și tehnicile gastronomice specifice teritoriului GAL Lider Cluj
  • Să organizăm evenimente cu profil gastronomic pe durata vizitelor de studiu
  • Să organizăm ateliere de lucru cu profil gastronomic pe durata vizitelor de studiu
  • Să realizăm clipuri video de diseminare a elementelor de patrimoniu gastronomic și de stimulare a turismului gastronomic
  • Să elaborăm materiale printate de diseminare a patrimoniului gastronomic și de stimulare a turismului gastronomic
  • Să realizăm o pagină Web și o pagină Facebook, de diseminare a patrimoniului gastronomic și de stimulare a turismul gastronomic
  • Să elaborăm un manual de bune practici în organizarea de evenimente gastronomic

ANUNT ACHIZITII