EnportBeta: o abordare integrată pentru dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale

Home / EnportBeta: o abordare integrată pentru dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale

Competitie LOGO

Achizitii

Demarăm implementarea proiectului de cooperare EnportBeta – O Abordare Integrată pentru Dezvoltarea Turismului Sustenabil în Zonele Rurale finanțat prin Măsura M19, Submăsura 19.3, Componenta B a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul contractului cu nr C1930B067T01961300001/27.10.2020 este de 292.577,54 lei – echivalentul a 61.170,30 euro.

În cadrul proiectului, alături de partenerii GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu (Italia), La Cittadella del Sapere (Italia), GAL Pays Vichy-Auvergne (Franța), GAL Kotel (Bulgaria), GAL Napoca Porolissum (România), GAL Lider Bistrița Năsăud (România), GAL Delta Dunării (România), GAL Razim (România) ne propunem:

Să inventariem resursele turistice din teritoriului GAL Lider Cluj

Să instruim actorii din sectorul turism din teritoriul GAL Lider Cluj

Să elaborăm și promovăm 18 oferte turistice în cadrul vizitelor de studiu