Despre noi

Caracteristici Economice

În termeni de populație activă, se remarcă: sectoarele care angrenează cea mai mare parte a populației active sunt sectorul agricultură (în UAT distale centrelor urbane Cluj-Napoca și Turda) și sectorul servicii (în UAT proximale centrelor urbane Cluj-Napoca și Turda)

În termeni de fond funciar, se remarcă: 37,48% pășuni și fânețe; 31,55% păduri; 23,05% terenuri arabile; 0,28% livezi; 3,44% terenuri degradate și neproductive (față de 1,9% la nivel național)

Creștere Animale şi Cultivare Plante

În termeni de exploatații agricole se remarcă: existența a 2.419 gospodării individuale, 130 societăți agricole, 10 producători eco, 0 atestări de produse tradiționale, 0 atestări de rețete consacrate. În termeni de structuri asociative se remarcă: existența a 14 asociații în sectorul creștere animale, 1 asociație în sectorul cultivare plante.

Creștere Animale

În termeni de practici zootehnice se remarcă: prezența a 5 UAT care sunt clasificate ca având o Înaltă Valoare Naturală (HNV), dintre care Băișoara, Ciurila, Iara, Petreștii de Jos, Valea Ierii. În termeni de efective animale se remarcă: prezența a 1.114 capete bovine (medie 19,20/societate agricolă); 733 capete caprine (medie 244,33/societate agricolă); 3.450 capete ovine (medie 246,42/societate agricolă); 16 capete porcine (medie 16/societate agricolă); 108 capete găini (medie 54/societate agricolă).

În termeni de potențial de producție se remarcă: potențial de producție neirigat scăzut sau mediu al pășunilor și fânețelor; pe lapte, potențialul de procesare este mai bun în sistem închis decât pe pășunat liber iar potențialul de procesare este mai bun în cadrul fermei decât în afară; capacitatea de colectare a laptelui este preponderent scăzută; capacitatea de industrializare a laptelui este preponderent medie; pe carne, potențialul de procesare este mai bun în sistem închis decât pe pășunat liber iar potențialul de procesare este mai bun în cadrul fermei decât în afară; capacitatea de abatorizare a bovinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de bovine este

preponderent medie; capacitatea de abatorizare a porcinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de porcine este preponderent medie; capacitatea de abatorizare a ovinelor și caprinelor este preponderent scăzută; capacitatea de prelucrare a cărnii de ovine și caprine este preponderent medie; prezența a 0 operatori economici care dețin sau exploatează spații autorizate pentru depozitarea produselor agricole

În termeni de întreprinderi de producție a produselor de origine animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 0 carmangerii, măcelării, centre sacrificare păsări, centre colectare ouă și centre colectare vânat sălbatic pe raza teritoriului; prezența a 24 centre prelucrare lapte pe raza teritoriului

În termeni de unități de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 33 magazine alimentare, a 4 depozite alimentare și a 2 automate vânzare lapte crud pe raza teritoriului.

Cultivare Plante

În termeni de practici agricole se remarcă: 0 UAT au depus declarațiile de voință în vederea asumării poziției lor împotriva cultivării de organisme modificate genetic pe terenurile aferente lor. În termeni de particularități terenuri, se remarcă: pante pronunțate, cu o înclinație medie de peste 15%. În termeni de potențial de producție se remarcă: potențial de producție neirigat scăzut sau mediu al terenurilor arabile; potențial neirigat preponderent mijlociu pentru cereale; potențial neirigat preponderent scăzut pentru legume; capacitate preponderent bună de prelucrare legume și de producție plante medicinale; favorabilitate potențată preponderent bună pentru pomi fructiferi.

În termeni de întreprinderi de producție a produselor de origine non-animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a câte 1 fabrică de pâine, 1 fabrică de prăjituri, 1 unitate de prelucrare și conservare fructe și legume și 1 unitate de producție și procesare ciuperci.

În termeni de vânzare cu amănuntul a produselor de origine non-animală înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor se remarcă: prezența a 0 unități de comerț cu amănuntul sau supermarketuri pe raza teritoriului; prezența a 2 operatori economici care comercializează semințe și material săditor, din care 2 operatori economici comercializează semințe autohtone și 0 operatori economici comercializează semințe eco.

Exploatare Forestieră

În termeni de practici forestiere se remarcă: prezența a 0 ocoale silvice certificate din punct de vedere al managementului forestier; prezența a 1 UAT care deține suprafeţe forestiere care conţin zone cu biodiversitate ridicată de importanţă globală, regională sau locală; prezența a 3 UAT care reprezintă zone de risc din punct de vedere al tăierilor ilegale. În termeni de structuri asociative se remarcă: prezența a 10 composesorate în sectorul exploatare forestieră. În termeni de potențial de producție biomasă se remarcă un potențial bun (513.3 terajouli), din care 5,84% biomasă forestieră și 94,16% biomasă agricolă.

Turism

În termeni de turism se remarcă: creștere a numărului de turiști (2013 vs 2014); creștere a numărului de înnoptări (2013 vs 2014); durată medie a sejurului este redusă, de doar 1,78 înnoptări pe turist; Zona Muntele Băișorii este recunoscută ca fiind stațiune turistică; 6 UAT au concentrare mare de resurse turistice; 6 UAT au potențial mare de dezvoltare turistică; există un număr redus de centre de informare, în ariile protejate; există 0 trasee de munte omologate; există 5 pârtii de schi omologate; există 0 peșteri amenajate și dotate pentru primirea turiștilor; există un număr redus de ghizi.

Caracteristici Geografice şi Climatice

În termeni de relief se remarcă: 33,20% din suprafața teritoriului este reprezentată de munți, 33,32% de dealuri, 24,11% de depresiuni iar 9,37% de câmpii. În termeni de soluri predomină: solurile brune acide, brune argiloiluviale, brune podzolice. În termeni de condiții climatice predomină: climatul de deal și podiș, cu temperaturi variind între 18°C și 20°C pe durata verii și între -2°C și 6°C pe durata iernii și prezența climatului montan, cu temperaturi variind între 10°C și 15°C pe durata verii și între -10°C și -5°C pe durata iernii.

Caracteristici Populaționale şi Demografice

Indicele de capital uman în Regiunea de NV este scăzut, situându-se pe locul patru din opt la nivel național. Pe de altă parte, Județul Cluj este cel mai urbanizat județ din țară, cu 33,6% populație rurală. În termeni de dezvoltare umană se remarcă: prezența a 6 UAT cu un indice de dezvoltare umană locală care reflectă gradul sărăciei, Aiton, Băișoara, Ciurila, Petreștii de Jos, Ploscoș, Valea Ierii. În termeni de populație activă se remarcă: din punct de vedere al evoluției ca număr, populația stabilă a scăzut; din punct de vedere al evoluției ca vârstă, populația a îmbătrânit; rata șomajului sub media națională; rate ale asistenței sociale sub media națională. În termeni de etnie se remarcă: peste 10% din populație este de etnie maghiară în 3 UAT (Aiton, Feleacu  şi  Tureni); peste 7% din populație este de etnie romă în 2 UAT (Iara  şi  Tureni). În termeni de educație se remarcă: numărul celor cu studii liceale şi superioare a crescut; numărul analfabeților a scăzut; numărul analfabeților este mai mare în rândul femeilor.

Caracteristici Infrastructură Locală şi Capacitate Servicii

În termeni de cadastrare există plan parcelar pentru o singură tarla, într-un singur UAT

În termeni de utilități se remarcă: 4 UAT a căror locuitori nu sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă și 7 UAT a căror locuitori nu sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

Parteneri

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj este formată din 28 de reprezentanţi ai sectorului public, privat şi societate civilă.

Sectorul public este alcătuit din 9 autorități publice locale:

Sectorul privat este reprezentat din 31 membri, ce activează în diferite sectoare: creșterea animalelor, comerț, fabricarea produselor de panificație, exploatare forestieră, protecţia mediului, construcţii şi proiectare.

 1. Loc de Tihna SRL, CUI 46629743
 2. Travidero SRL, CUI 37431533
 3. Amilaria Funghi SRL, CUI 29121620
 4. Nemes Maria Liliana II, CUI 32328627
 5. Popa Raul-Dorin PFA, CUI 47984174
 6. Aranyosszeki Gazdak Egyesulete- Asociatia Agricultorilor din Valea Ariesului, CUI 32425450
 7. Pensiunea Casa Laura SRL, CUI 32354448
 8. Mirada Lumacri Events SRL, CUI 47312033
 9. Calbaza Denisa Mihaela II, CUI 44518994
 10. Motoadventuretour SRL, CUI 37559231
 11. Asociatia Aitoneana, CUI 18684572
 12. Testoasa SRL, CUI 28566639
 13. Vertical Root SRL, CUI 43764435
 14. Dumral Mount SRL, CUI 37796661
 15. Filiala Locala a Asociatiei Crescatorilor de Taurine din localitatea Petrestii de Jos, CUI 16154510
 16. Asociatia Pahumi, CUI 41125265
 17. Asociatia Ecologica Valea Ariesului, CUI 25809962
 18. Asociatia Fostilor Urbaristi din satul Gheorgheni, CUI 35195231
 19. Asociatia pentru Aiton / Ajtonert Egyesulet, CUI 44851920
 20. Asociatia Crescatorilor de Animale de Companie-Cluj, CUI 29960312
 21. Lactobioliv SRL, CUI 18298032
 22. Agrofilm SRL, CUI 26694631
 23. PFA Jakabffy Samu Barna, CUI 30639791
 24. Provac Impex SRL, CUI 18368855
 25. Bispora Trade SRL, CUI 32433495
 26. Ghio Impex SRL, CUI 15536148
 27. Danepan SRL, CUI 10206742
 28. PFA Florea Liana Emilia, CUI 28207384
 29. Gran Rom SRL, CUI 13180736
 30. A&N&T Impex SRL, CUI 252610
 31. Fundatia ECO-MONT, CUI 10048499